clima control
clima control
clima control

Ένα από τα πλέον σημαντικά συστήματα τεχνολογίας στον τομέα των θερμοκηπίων, βασίζεται στην δυνατότητα δημιουργίας ενός ελεγχόμενου περιβάλλοντος του εσωτερικού χώρου, με τις βέλτιστες κλιματολογικές συνθήκες για την αποδοτικότερη ανάπτυξη των φυτών. Οι 4 βασικοί παράμετροι ελέγχου, η θερμοκρασία, η υγρασία, η ένταση του φωτός και η ποσότητα του διοξειδίου του Άνθρακα, αποτελούν το κύριο περιβάλλον για την σωστή απόδοση των φυτών.

Το σύστημα λειτουργεί με τον χειριστή όπου θέτει τους στόχους και τα κριτήρια κλίματος που επιθυμεί και τον κεντρικό υπολογιστή να ελέγχει τον συνδυασμό διαδικασιών έτσι ώστε να επιτευχθούν τα κριτήρια. Παράλληλα καταθέτει ανάλυση δεδομένων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Date

21 Απριλίου, 2021

Category

ΚΛΙΜΑ