ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΤΗΡΙΑ

Ένας σύγχρονος τρόπος δόμησης που βασίζεται στη συνεργασία χαλύβδινων διατομών (Μεταλλικών στοιχείων) και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.

Στοχεύει στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ιδιοτήτων τους προς όφελος της κατασκευής.

Ο τρόπος δόμησης της σύμμεικτης κατασκευής, από μεταλλικό φέρων οργανισμό υπερτερεί σε μεγάλο βαθμό έναντι των κλασικών προκάτ κατασκευών.

Η ευελιξία της σύμμεικτης κατασκευής, όσον αφορά τα αρχιτεκτονικά τα οποία μπορούν να επιτευχθούν, όπως επίσης και η αντισεισμικότητα που παρέχεται χάρη στη τεχνολογική υπεροχή που τη συνοδεύει, δεν μπορεί να απαντηθεί στις κλασικές προκατ κατασκευές.

Παρέχει αντισεισμική θωράκιση. Τα υποστυλώματα και οι δοκοί κατασκευάζονατι    από χαλύβδινες διατομές που θωρακίζουν αντισεισμικά το κτίριο.

Εξασφαλίζει σταθερές και υψηλές προδιαγραφές κατασκευήςδιότι τα μέλη του φέροντα οργανισμού (Μεταλλικοί Δοκοί – Μεταλλικά Υποστυλώματα) είναι προϊόντα βιομηχανικής παραγωγής.

Παρέχει ελευθερία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.Επιτρέπει τη δημιουργία μεγάλων ενιαίων χώρων χωρίς ενδιάμεσα υποστυλώματα κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί στις κλασσικές προκατ κατασκευές που έχουν περιορισμό ανοιγμάτων.

Ενδείκνυται για την κατασκευή πολυώροφων κτιρίωνχωρίς τη χρήση υπερμεγεθών μεταλλικών στοιχείων.

Ευνοεί την καθ’ ύψος επέκταση, λόγω μικρότερου βάρους.

Απαιτεί μικρότερο χρόνο παράδοσης(περίπου το ήμισυ της συμβατικής-κατασκευής με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα).

Προβλέπει μειωμένη εισφοράστα ένσημα Ι.ΚΑ. (50% λιγότερο από τη συμβατική).

Απαιτεί χαμηλότερο κόστος θεμελίωσηςλόγω των μικρότερων φορτίων που την επιβαρύνουν.

Ο συγκεκριμένος τρόπος κατασκευής προτείνεται διεθνώς και στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη σεισμική δραστηριότητα λόγω των υψηλών αντοχών σε περίπτωση σεισμού.

Δεν υπάρχει κόστος μεταφοράς (στη περίπτωση της σύμμεικτης κατασκευής ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται στο εργοτάξιο και η ανέγερσή του γίνεται μέσα σε λίγες ώρες επί τόπου στο έργο).

Μείωση των εκσκαφών και του συνολικού όγκου θεμελίωσης λόγω μικρότερου βάρους της κατασκευής.

Εύκολη αποκατάσταση ζημιών.

Μείωση του κόστους κατεδάφισης (αποσυναρμολόγηση)

Βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.

Μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας της μεθόδου κατασκευής λόγω της βιομηχανικής παραγωγής των βασικών δομικών στοιχείων σε ελεγχόμενο περιβάλλον με διαδικασίες ποιότητας.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κατεβάστε το διαφημιστικό φυλλάδιο μας

ΛΗΨΗ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έμπειρο προσωπικό απαντάει σε κάθε σας απορία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ