Multi material buildings
Multi material buildings
Multi material buildings

Ένας σύγχρονος τρόπος δόμησης που βασίζεται στη συνεργασία χαλύβδινων διατομών (Μεταλλικών στοιχείων) και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και στοχεύει στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ιδιοτήτων τους προς όφελος της κατασκευής.

Ο τρόπος δόμησης της σύμμικτης κατασκευής από μεταλλικό φέρων οργανισμός υπερτερεί επίσης σε μεγάλο βαθμό έναντι των κλασσικών προκατ κατασκευών. Η ευελιξία της σύμμεικτης κατασκευής όσον αφορά τα αρχιτεκτονικά τα οποία μπορούν να επιτευχθούν, όπως επίσης η αντισεισμικότητα που παρέχεται χάρη στη τεχνολογική υπεροχή που τη συνοδεύει δεν μπορεί να απαντηθεί στις κλασσικές προκατ κατασκευές.

Πλεονεκτήματα:

 • Παρέχει αντισεισμική θωράκιση. Τα υποστυλώματα και οι δοκοί κατασκευάζονατι    από χαλύβδινες διατομές που θωρακίζουν αντισεισμικά το κτίριο
 • The buildings are of great quality because every part is an industrial product following the latest safety rules.
 • Architects can design freely on this type of buildings. Big continuous spaces are possible without the need of support. This something prebuilt houses cannot achieve.
 • it is ideal for big buildings construction , without the need to use big metal bars.
 • it is easy to expand vertically.
 • Delivery time is about the half of a normal construct.
 • The costs to be paid on social security for the workers (I.K.A.) are also 50% lower.
 • Foundations cost is also lower because of the lightness of the materials.
 • Muti-Material buildings are recommended in places where earthquakes are common. They offer a great level of protection.
 • Δεν υπάρχει κόστος μεταφοράς (στη περίπτωση της σύμμεικτης κατασκευής ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται στο εργοτάξιο και η ανέγερσή του γίνεται μέσα σε λίγες ώρες επί τόπου στο έργο)
 • There is no need to spend money and time on bigger foundations for the building.
 • Easy Repairs
 • Low disassembly costs
 • Best possible sound and thermal insulation.
 • Industrial procedures following quality standards provide the best possible outcome for your project.
ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
Date

April 21, 2021

Category

ΚΤΙΡΙΑ