Greenhouse
Greenhouse
Greenhouse
Tomatoes
GreenHouse
GreenHouse
Greenhouse

TECHNOLOGY
Σύγχρονα Μεταλλικά ή Ημιμεταλλικά Θερμοκήπια, από γαλβανισμένο χάλυβα ή αλουμίνιο, με την μεγαλύτερη αποδοτικότητα και χρησιμότητα επένδυσης. Θερμοκήπια δοκιμασμένα και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Κατασκευές με ελάχιστο κόστος συντήρησης και με την μαγαλύτερη ασφάλεια λειτουργίας, κατάλληλες για όλα τα είδη καλλιέργειας. Υψηλή Ποιότητα και Μεγάλη Διάρκεια Ζωής.

Εμποτισμένη ξυλεία

Η εμποτισμένη ξυλεία της Θερμοκήπια Κρήτης Α.Β.Ε. λαμβάνει μέρος στο σύγχρονο εμποτιστήριο του εργοστασίου της εταιρίας στην Ιεράπετρα Κρήτης, χρησιμοποιώντας εξελιγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Όλα τα ξύλινα μέροι των θερμοκηπίων είναι εμποτισμένα με την μέθοδο κενού-πίεσης και άλατα εμποτισμού impralit CKB η οποία εγγυάται 20πλάσια διάρκεια ζωής από την φυσική ζωή του ξύλου.

PLANNING
Modern Greenhouses , designed considering universal standards and procedures. We have twenty years of experience and the right equipment to design and analyze a project.

CONSTRUCTION
Our company provides full project planning and construction. We start from the schematics and deliver the project ready to be used.

TECHNICAL SUPPORT
Μετά από 30ετη εμπειρία και δραστηριοποίηση στο χώρο της κατασκευής θερμοκηπιακων μονάδων, η εταιρία έχει δημιουργήσει ένα αναβαθμισμενο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Το έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό που κάτω απά τα πρότυπα του ΕN ISO 9001:2008 σκοπό έχει την άμεση εξυπηρέτηση και υποστήριξη του αγρότη σε περίπτωση ανάγκης ή για όποια τεχνική πληροφορία χρειαστεί.

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Date

April 20, 2021

Category

GREENHOUSES