ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - 1Τ/5Τ

Καινοτομίες

Σχεδιαστικές καινοτομίες χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία των ανυψωτικών, οι οποίες ακολουθούν της σύγχρονες τάσεις σχεδιαστικών προτύπων.

Χάρη στο μακρύ μεταξόνιο, η σταθερότητα του περονοφόρου είναι πολύ καλύτερη, η ικανότητα ανέλκυσης στο ίδιο ύψος είναι αυξημένη. Ταυτόχρονα, μειώνετε η φθορά των πίσω τροχών λόγο του μειωμένου φορτίου στον πίσω άξονα.

Κινητήρες: NISSAN, General Motors
Καύσιμο: Βενζίνη, Υγραέριο μέσω μετατροπέα IMPCO
*Μήκος Ανύψωσης: 3μ
*Μέγιστο μήκος ανύψωσης με διμερή ιστό 6μ
*Μέγιστο μήκος ανύψωσης με τριμερή ιστό 8μ


*Μέγιστο μήκος ανύψωσης εξαρτάτε απο το βάρος του φορτίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές με του εκάστοτε περονοφόρου.


Transparent Modern Arrow

Εταιρία