\ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΛΕΤΡΚΙΚΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - 1Τ/5Τ

Καινοτομίες

Κατά την κάθοδο των πιρουνιών χωρίς φορτίο, η ταχύτητα τους μειώνεται πριν ακουμπήσουν το έδαφος για την αποφυγή βιαίας σύγκρουσης.

Νέα LCD οθόνη έχει τοποθετηθεί στην κολώνα του τιμονιού η οποία ενημερώνει τον χρήστη για τις σημαντικότερες λειτουργίες και την κατάσταση του περονοφόρου, όπως κατάσταση μπαταρίας, χρονομέτρηση χειρισμού κ.α. Κατά την διάρκεια του χειρισμού προβάλει την ταχύτητα του περονοφόρου, και την ώρα όταν είναι στάσιμο.

Χρησιμοποιούν υψηλής συχνότητας μικροεπεξεργαστή για ακρίβεια στον χειρισμό και οικονομική χρήση της μπαταρίας. Ελέγχονται όλες οι κινήσεις του περονοφόρου, από απαλό χειρισμό μέχρι δυναμική επιτάχυνση και ακριβές φρενάρισμα.

Τύπος: MOFSET
Ηλεκτρισμός: AC
Βάρος Ανύψωσης: Απο 1000 μέχρη 5000 κιλά
*Μήκος Ανύψωσης: 3μTransparent Modern Arrow

Εταιρία