Μελέτη

 Ομάδα μελετητών της εταιρίας μελετά και προτείνει τις οικονομικότερες λύσεις για την αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Κατασκευή

 Αναλαμβάνει των σχεδιασμό σε επέκταση της μελέτης για την καλύτερη εφαρμογή της. Κατασκευάζονται σταθερές και περιστρεφόμενες βάσεις για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών.

Εγκατάσταση

 Επεκτείνοντας της δραστηριότητες και στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, παραδίδει και εγκαθιστά μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, της εκάστοτε απαίτησης του πελάτη.
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε © 2010
Transparent Modern Arrow

Εταιρία