Η εταιρία ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε με σημαντική παρουσία στο είδος της,και δεκάδες μελέτες στο ενεργητικό της, απαρτίζεται απο βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες, παράγει, αντιπροσωπεύει, και διακινεί προϊόντα τόσο στον Ελληνικό όσο και στον Ευρωπαικό χώρο.

Υποδομή και Τεχνογνωσία των Θερμοκηπίων Κρήτης Α.Β.Ε, καθώς και ο μεγάλος αριθμός πολυέμπειρου εξειδικευμένου προσωπικού, επέτρεψαν την ανοδική της πορεία με συνεχή διεύρυνση του κύκλου εργασιών της. Η Μακρόχρονη Εμπειρία της, η σημασία στην υποστήριξη και στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων, η εμμονή στις αρχές της εμπορικής δεοντολογίας και η έμφαση στην καλύτερη συνεργασία, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για τους πελάτες της Εταιρίας μας.

Kapsas
Transparent Modern Arrow

Εταιρία