ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρικά γραφεία, Εργοστάσιο
Σαράτσι Κάμπος, Ιεράπετρα
Κρήτη, 72200.

Τηλέφωνα: +30 28420 22114
+30 28420 28580
FAX: +30 28420 24875
E-mail: info@sari.gr


Αποθήκες Μαλάδες Ηρακλείου
Τηλέφωνo: +30 2810-881580
FAX: +30 2810-881580
Όνομα:
Πόλη:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Transparent Modern Arrow

Εταιρία