Μελέτη ΚατασκευήςΣε συνδυασμό με τον σχεδιασμό και ανάλυση του κτιρίου σας σε λογισμικά τελευταίας γενιάς, είμαστε σε θέση να σας παραδώσουμε άμεσα τόσο στατική όσο και οικονομική μελέτη του έργου σας.
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ
Κατασκευή & Εγκατάσταση
Οι γερανογέφυρες διαχωρίζονται σε τέσσερις βασικούς τύπους:
  • Επικαθήμενη
  • Αναρτώμενη
  • Μονού φορέα
  • Διπλού φορέα
Οι βασικοί παράμετροι για την επιλογή της γερανογέφυρας είναι το άνοιγμα γέφυρας, διαδρομή γέφυρας, ανυψωτική ικανότητα, ύψος ανυψώσεως αγκίστρου, ταχύτητες γερανογέφυρας και βαρούλκου. Η μελέτη γίνεται πάνω σε αυτούς τους παραμέτρους όπου έμπειρο προσωπικό μελετάει το χώρο σας και σας προσφέρει την καλύτερη λύση.

Η κατασκευή γίνεται στα ιδιόκτητα εργoστάσια της ΘΕΡΜΟΚΉΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε. χρησιμοποιώντας τελευταίας γενιάς λογισμικά για την στατική και σχεδιαστική ανάλυση. Έτσι μειώνεται το κόστος παραγωγής και υλικών, και αυξάνεται η αξιοποίηση του τελικού προϊόντος.


 
Transparent Modern Arrow

Εταιρία