Η Θερμοκήπια Κρήτης Α.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1975. Διαγράφοντας μια σταθερά ανοδική πορεία στο πολυετές ενεργητικό της, έχει καταλάβει ηγετική θέση σε σύνθετα κατασκευαστικά έργα θερμοκηπιακών μονάδων καθώς και μεταλλικών κατασκευών υψηλής τεχνολογίας στον ιδιωτικό τομέα. Δυναμικά ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις του ανταγωνιστικού κατασκευαστικού κλάδου και συνετά εκμεταλλευόμενη τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, η Θερμοκήπια Κρήτης Α.Β.Ε. επεκτείνει το πεδίο δραστηριοτήτων της στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων μέσω της Έρευνας και Ανάπτυξης. Με την πάροδο των χρόνων, η εταιρία έχει αναπτύξει τις δραστηριότητες της μέσω τριών αυτόνομων επιχειρησιακών μονάδων:

Κύρια συστατικά της επιτυχίας που η Θερμοκήπια Κρήτης Α.Β.Ε γνωρίζει από την ίδρυσή της είναι η εμπιστοσύνη, η αξιοπιστία και η ποιότητα που διέπουν όχι μόνο τα έργα που αναλαμβάνει, μελετά και ολοκληρώνει, αλλά και τις σχέσεις της με τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και το προσωπικό της. Ταυτόχρονα, η εταιρία, με εδραιωμένες κινήσεις, και κύριο γνώμονα την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνογνωσίας, επεκτείνει τις δραστηριότητές της δυναμικά μέσα στο ευρύτερο ανταγωνιστικό στερέωμα όλων των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιείται.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας επίκειται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Εφόδια

Στα εφόδια της Θερμοκήπια Κρήτης Α.Β.Ε. συγκαταλέγονται επίσης - εκτός από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και τον άρτιο μηχανολογικό και μηχανογραφικό εξοπλισμό - το έμψυχο στελεχιακό δυναμικό. Αυτό αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, έμπειρους τεχνίτες και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό το οποίο, η εταιρία, ως κύριο μέλημα της, προσπαθεί να διατηρεί αναλλοίωτο, με σκοπό το αίσθημα παράπλευρης εμπιστοσύνης και συνεχούς άρτιας εκπαίδευσης.

Εταιρία

Factory Malades Herekleio

Η Θερμοκήπια Κρήτης Α.Β.Ε., μέλος του ομίλου Σαρικλάκη, διατηρεί τα κεντρικά γραφεία καθώς και το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής στην Ιεράπετρα Κρήτης, και στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία εκτάσεως 2.000 m², ενώ οι αποθηκευτικοί και εργοστασιακοί χώροι καλύπτουν συνολικό χώρο 40.000 m². Παράλληλα, έχει αναπτύξει επιπλέον στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους και μονάδες επεξεργασίας σιδήρου στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνάμα, έχει δημιουργήσει ένα εξιδανικευμένο δίκτυο πωλήσεων με γραφεία – παραρτήματα στα Χανιά και στην Αγία Παρασκευή Αττικής.